baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2019copyright christoph hase

 

Abies alba (saksanpihta, Pinaceae)

 

 

Korkeus 54 m, ympärysmitta 504 cm. Muut puut: A. alba ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro, 1266 m korkeudella.
Ympärysmitta 514 cm, korkeus 48 m. Sen vas. puolelta näkyy Ulmus glabra (vuorijalava). Monirunkoinen puu takavasemmalla on Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera). Muut puut: Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro, 1260 m korkeudella.
Sama yksilö kuin edellisessä kuvassa. Biogradska Gora kansallispuisto.
Myös Fagus sylvatican (euroopanpyökki) hoikkia runkoja ja lehviä. Biogradska Gora kansallispuisto 1220 metrin korkeudella, Montenegro.
A. alba (vas.) ja Prunus avium (imeläkirsikka). Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro.
Vasemmalla A. alba. Vinot puut: Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera); taustalla Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Biogradska Rijeka, korkeus merenpinnasta noin 1100 m. Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro.
Kuvan 11 Picea abies (euroopankuusi) oik. Toinen suuri P. abies, vas., on 56,0-metrinen, ympärysmitta 540 cm. Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, sammaleiset rungot) ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki, vaaleat rungot). Nuoret havupuut ovat A. alba lukuunottamatta lähintä, joka on P. abies. Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro, 1270 m korkeudella.
Muun latvuston yläpuolelle kohoava puu on 59-metrinen Picea abies (euroopankuusi). Siitä vasemmalle A. alba ja oikealle P. abies. Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera) ja vas. Ulmus glabra (vuorijalava). Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro, 1200 m korkeudella.
Ulmus glabra (vuorijalava), korkeus 40 m, ympärysmitta 492 cm. Vasemmalla A. albaa ja oikealla Fraxinus excelsior (lehtosaarni). Biogradska Gora kansallispuisto.
Kaksi suurta Ulmus glabraa (vuorijalava). Etummaisen korkeus 38 m ja ympärysmitta 541 cm, takimmainen 38 m ja 450 cm. Nuorta A. albaa ja Picea abies (euroopankuusi, ensimmäinen runko oikealle etummaisesta U. glabrasta). Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro, 1270 m korkeudella.
Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera) -metsikkö. Keskellä kaksirunkoinen kuollut A. pseudoplatanus, korkeus 40,6 m, ympärysmitta 542 cm (korkeampi runko 360 cm). Pensas sen vas. puolella: Corylus avellana (euroopanpähkinäpensas). Fagus sylvatica (euroopanpyökki, harmaa sileä runko) ja A. alba. Biogradska Gora kansallispuisto.
Picea abies (euroopankuusi). Korkeus 56,2 m, ympärysmitta 671 cm, tilavuus 40-50 kuutiota. Sen edessä A. alba -havuja. Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro, 1270 m korkeudella.
Fagus sylvatica (euroopanpyökki) ja A. alba (kapeat tummat latvukset) -valtaista metsää. Biogradsko Jezero 1100 metrin korkeudella. Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro.
Kausittain tulvivaa Salix alba (valkosalava) -metsää Biogradsko Jezeron rannalla. Rinteillä Fagus sylvatica (euroopanpyökki) - A. alba -valtaista metsää. Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro.
Alhaalla kausittaisesti tulvivaa Salix alba (valkosalava) -metsää; sen takana Alnus incana (harmaaleppä) - Fraxinus excelsior (lehtosaarni) -metsää; alarinteillä Fagus sylvatica (euroopanpyökki) -valtaista metsää; ylärinteillä A. alba -valtaista metsää; yläoikealla Picea abiesin (euroopankuusi) kapeita latvuksia; vas. reunassa 2 suurta Fraxinus excelsioria (lehtosaarni). Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro.
51,8-metrinen A. alba noin 1400 metrin korkeudella. Perućica luonnonsuojelualue, Bosnia-Herzegovina.
Korkeus 52 m, ympärysmitta 526 cm, noin 1400 m korkeudella. Muut puut: A. alba ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Perućica luonnonsuojelualue, Bosnia-Herzegovina.
52-metrinen A. alba etuvasemmalla. Sen takana, latva näkyvissä, 54-metrinen A. alba (ympärysmitta 400 cm). 57-metrinen Picea abies (euroopankuusi, ympärysmitta 340 cm) Michael Spraggonin oik. puolella. Oik. nuori Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Korkeus merenpinnasta 1050 m. Perućica luonnonsuojelualue, Bosnia-Herzegovina.
A. alba - Fagus sylvatica (euroopanpyökki) -metsää noin 1400 metrissä. Perućica luonnonsuojelualue, Bosnia-Herzegovina.
Vas. takana tumma Picea abies (euroopankuusi), korkeus 52 m, ympärysmitta 437 cm. Toinen tumma P. abies oik. takana. Muut puut: A. alba ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Kenttäkerroksessa Allium ursinum (karhunlaukka). Perućica luonnonsuojelualue, Bosnia-Herzegovina.
Picea abies (euroopankuusi), korkeus 49 m, ympärysmitta 534 cm, noin 1500 m korkeudella. Muut puut: A. alba ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Perućica luonnonsuojelualue, Bosnia-Herzegovina.
Fagus sylvatica (euroopanpyökki) - A. alba -metsää noin 1500 metrin korkeudella. Perućica luonnonsuojelualue, Bosnia-Herzegovina.
Ostrya carpinifolia (euroopanhumalapyökki) -metsikkö. A. alban taimia. Perućica luonnonsuojelualue, Bosnia-Herzegovina.
Pinus nigra (euroopanmustamänty) -metsikkö noin 1300 m korkeudella. A. alba, sekä Fagus sylvatican (euroopanpyökki) lehviä. Perućica luonnonsuojelualue, Bosnia-Herzegovina.
Fagus sylvatica (euroopanpyökki) -metsää. A. alba -taimia. Stužica National Nature Reserve, Slovakia.
Fagus sylvatica (euroopanpyökki) -metsää. A. alba -taimia. Stužica National Nature Reserve, Slovakia.
Fagus sylvatica (euroopanpyökki) ja A. alba. Stužica National Nature Reserve, Slovakia.
Fagus sylvatica (euroopanpyökki) - A. alba -metsää. Stužica National Nature Reserve, Slovakia.
Fagus sylvatica (euroopanpyökki) - A. alba -metsää. Keskivasemmalla 54-metrinen A. alba. Dobroč National Nature Reserve, Slovakia.
A. alba ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki, sileä harmaa kaarna). Dobroč National Nature Reserve, Slovakia.
Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, keskioik.), korkeus 39,1 m, ympärysmitta 292 cm. Muut puut: A. alba ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Dobroč National Nature Reserve, Slovakia.
Kaksi karkeakaarnaista A. alba. Fagus sylvatica (euroopanpyökki), muut puut. Hans-Watzlik-Hain, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Suuria A. alba ja Picea abies (euroopankuusi, suurempi yhteenkasvaneista rungoista) ja nuoria Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Mittelsteighütte, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
A. alba (kesk. ja suuret puut taustalla) ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Hans-Watzlik-Hain, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Picea abies (euroopankuusi, suorat rungot), A. alba (suuri puu takana keskellä ja havut oikealla), Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, hoikat rungot ja lehvät etualalla), Fagus sylvatica (euroopanpyökki, keskioik. ja jyrkänteen alla). Höllbachgspreng, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Picea abies (euroopankuusi) -metsää. A. alba -taimia. Höllbachgspreng, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Picea abies (euroopankuusi) -metsää. A. alba -taimia. Vasemmalla Fagus sylvatica (euroopanpyökki) -lehviä. Oikealla Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera) -lehviä. Höllbachgspreng, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Picea abies (euroopankuusi) -metsää. P. abies ja A. alba -taimia, jälkimmäisellä sinivihreät havut. Takana keskellä suuri Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Keskivasemmalla Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera). Höllbachgspreng, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Picea abies (euroopankuusi) -metsää. A. alba - ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki) -taimia. Höllbachgspreng, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Kuollut A. alba, ympärysmitta 385 cm; sen vasemmalla kyljellä elävä pieni A. alba. Taustalla pieniä Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Rothwald aarniometsä.
Keskellä 49-metrisen A. alban latva. Muut puut: A. alba ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Rothwald aarniometsä.
49-metrinen A. alba. Muut puut: A. alba ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Rothwald aarniometsä.
Taimia: Picea abies (euroopankuusi, ylävas. ja oik.), A. alba (kesk. alhaalla ja oik.), Fagus sylvatica (euroopanpyökki, alavas.) ja Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, kesk.). Rothwald aarniometsä.
A. alba ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Rothwald aarniometsä.
A. alba, Fagus sylvatica (euroopanpyökki) ja Picea abies (euroopankuusi, punertava runko takana keskellä). Rothwald aarniometsä.
52-metrinen Picea abies (euroopankuusi). Myös A. alba ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Rothwald aarniometsä.
A. alba (taustalla ja harmaa runko vasemmalla) ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Rothwald aarniometsä.
A. alba, korkeus 52.0 m, ympärysmitta 289 cm. Muut puut: A. alba ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Korkeus merenpinnasta noin 1550 m. Parangalitsa luonnonpuisto, Bulgaria.
Picea abies (euroopankuusi), A. alba (esim. taimet etualalla) ja Salix caprea (raita) noin 1650 metrissä. Parangalitsa luonnonpuisto, Bulgaria.
Picea abies (euroopankuusi), A. alba (esim. etuvas.) ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Korkeus merenpinnasta noin 1650 m. Parangalitsa luonnonpuisto, Bulgaria.
Vasemmalla 51,7-metrinen A. alba pienen kosteikon reunalla. Muut puut: Fagus sylvatica (euroopanpyökki) ja Picea abies (euroopankuusi). Žofínský prales National Nature Reserve, Tšekki.
Etualalla (etelärinne): Acer platanoides (metsävaahtera, vas. reuna), A. alba (vas. ja kesk.), Fagus sylvatica (euroopanpyökki, vas.), Pinus peuce (makedonianmänty, oik.) ja Betula pendula (rauduskoivu, oik.). Taustalla (pohj.rinne) enimmäkseen Picea abies (euroopankuusi), A. alba ja B. pendula. Rila Monastery Forest Reserve, Bulgaria.
Pohj.rinne. Betula pendula (rauduskoivu, lehtipuut), Pinus peuce (makedonianmänty, vaaleanvihreälatvuksiset havupuut), Picea abies (euroopankuusi, keskivihreät latvukset), A. alba (tummanvihreät latvukset). Rila Monastery Forest Reserve, Bulgaria.
Pohjoisrinne vas., etelärinne oik. Betula pendula (rauduskoivu, edessä), Pinus peuce (makedonianmänty, puut B. pendulan takana), A. alba (vas. P. peuce -puiden välissä). Rila Monastery Forest Reserve, Bulgaria.
A. alba -valtaista metsää. Myös Pinus nigra (euroopanmustamänty, oik.), Picea abies (euroopankuusi, isompi puu keskellä) ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki, taimia). Baiuvi dupki-Dzhindzhiritsa luonnonpuisto, Bulgaria.
Taimet: Pinus peuce (makedonianmänty, kesk.), A. alba (alaoik.) ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki, yläoik.). Pitkä käpy: P. peuce, lyhyempi käpy: Pinus nigra (euroopanmustamänty). Baiuvi dupki-Dzhindzhiritsa luonnonpuisto, Bulgaria.
Acer heldreichii (heldreichinvaahtera). Taustalla A. alba ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Baiuvi dupki-Dzhindzhiritsa luonnonpuisto, Bulgaria.
Pinus peuce (makedonianmänty). Myös A. alba ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Baiuvi dupki-Dzhindzhiritsa luonnonpuisto, Bulgaria.
Pinus nigra (euroopanmustamänty) -metsikkö. Myös A. alban taimia. Baiuvi dupki-Dzhindzhiritsa luonnonpuisto, Bulgaria.
Pinus nigra (euroopanmustamänty) -metsikkö. Myös kaksi Pinus sylvestrista (mänty, punertavat rungot vasemmalla) sekä Fagus sylvatican (euroopanpyökki) ja A. alban taimia. Baiuvi dupki-Dzhindzhiritsa luonnonpuisto, Bulgaria.
A. alba ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Baiuvi dupki-Dzhindzhiritsa luonnonpuisto, Bulgaria.
Pinus heldreichii (bosnianmänty). Myös A. alba (vas.) ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki, oik.). Baiuvi dupki-Dzhindzhiritsa luonnonpuisto, Bulgaria.
Taxus baccata (euroopanmarjakuusi). Taustalla A. alba ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Baiuvi dupki-Dzhindzhiritsa luonnonpuisto, Bulgaria.
Fagus sylvatica (euroopanpyökki) ja A. alba. Izvoarele Nerei luonnonsuojelualue, Romania.