baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2017copyright christoph hase

 

 

Fagus sylvatica (euroopanpyökki, Fagaceae)

 

Carpinus betulus (euroopanvalkopyökki) -ryhmä. Takavasemmalla suurempi F. sylvatica. Heilige Hallen luonnonsuojelualue, Saksa.
F. sylvatica ja Abies alba (saksanpihta). Izvoarele Nerei luonnonsuojelualue, Romania.
Myös Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, suomuinen kaarna). Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro, 1120 m korkeudella.
Myös Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, punertava kaarna). Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro, noin 1100 m korkeudella.
F. sylvatica ja Abies alba (saksanpihta, kapeat tummat latvukset) -valtaista metsää. Biogradsko Jezero 1100 metrin korkeudella. Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro.
Abies alba (saksanpihta), korkeus 54 m, ympärysmitta 504 cm. Muut puut: A. alba ja F. sylvatica. Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro, 1266 m korkeudella.
Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera) F. sylvatica -metsässä. Ympärysmitta 462 cm. Biogradska Gora kansallispuisto noin 1100 metrin korkeudella, Montenegro.
Tilia platyphyllos (isolehtilehmus), korkeus 39 m. Oikealla F. sylvatica. Biogradska Gora kansallispuisto noin 1100 metrin korkeudella, Montenegro.
Salix caprea (raita). Oikealla F. sylvatica. Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro.
Abies alba (saksanpihta) -valtaista metsää. F. sylvatican hoikkia runkoja ja lehviä. Biogradska Gora kansallispuisto 1220 metrin korkeudella, Montenegro.
Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera) -valtaista metsää. F. sylvatica (sileä kaarna). Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro, noin 1100 m korkeudella.
Kaksi 56-metristä Picea abiesta (euroopankuusi) oik. (ympärysmitta 671 cm) ja vas. (ympärysmitta 540 cm). F. sylvatica (vaaleat rungot) ja Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, sammaleiset rungot). Nuoret havupuut ovat Abies alba (saksanpihta) lukuunottamatta lähintä, joka on P. abies. Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro, 1270 m korkeudella.
Kaksirunkoinen Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera), korkeus 41 m, ympärysmitta 542 cm (korkeampi runko 360 cm). A. pseudoplatanus myös takavas. ja oik.; F. sylvatica, kesk. takana; Corylus avellana (euroopanpähkinäpensas), pensas vas. Biogradska Gora kansallispuisto.
Taustalla F. sylvatica; vinot puut: Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera); vasemmalla Abies alba (saksanpihta). Biogradska Rijeka, korkeus merenpinnasta noin 1100 m. Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro.
Abies alba (saksanpihta), ympärysmitta 514 cm, korkeus 48 m. Sen vas. puolelta näkyy Ulmus glabra (vuorijalava). Monirunkoinen puu takavasemmalla on Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera). Muut puut: F. sylvatica. Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro, 1260 m korkeudella.
Alhaalla kausittaisesti tulvivaa Salix alba (valkosalava) -metsää; sen takana Alnus incana (harmaaleppä) - Fraxinus excelsior (lehtosaarni) -metsää; alarinteillä F. sylvatica -valtaista metsää; ylärinteillä Abies alba (saksanpihta) -valtaista metsää; yläoikealla Picea abiesin (euroopankuusi) kapeita latvuksia; vas. reunassa 2 suurta Fraxinus excelsioria (lehtosaarni). Biogradska Gora kansallispuisto, Montenegro.
Lehtipuita Biogradska Gora kansallispuistossa, Montenegro.
Mittelsteighütte, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Kaksi karkeakaarnaista Abies alba (saksanpihta). F. sylvatica, muut puut. Hans-Watzlik-Hain, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Picea abies (euroopankuusi) - F. sylvatica -metsää. Höllbachgspreng, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Suuri Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera). Kaksi pienempää A. pseudoplatanus, takavas. F. sylvatica, hoikat puut. Höllbachgspreng, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Suuria Abies alba (saksanpihta) ja Picea abies (euroopankuusi, suurempi yhteenkasvaneista rungoista) ja nuoria F. sylvatica. Mittelsteighütte, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Picea abies (euroopankuusi) -taimia. Taustalla P. abies (paksumpi runko) ja F. sylvatica. Höllbachgspreng, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Picea abies (euroopankuusi) -metsää. Abies alba (saksanpihta) -taimia. Vasemmalla F. sylvatica -lehviä. Oikealla Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera) -lehviä. Höllbachgspreng, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Picea abies (euroopankuusi) -metsää. P. abies ja Abies alba (saksanpihta) -taimia, jälkimmäisellä sinivihreät havut. Takana keskellä suuri F. sylvatica. Keskivasemmalla Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera). Höllbachgspreng, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Picea abies (euroopankuusi) -metsää. Abies alba (saksanpihta) - ja F. sylvatica -taimia. Höllbachgspreng, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Picea abies (euroopankuusi, suorat rungot), Abies alba (saksanpihta, suuri puu takana keskellä ja havut oikealla), Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, hoikat rungot ja lehvät etualalla), F. sylvatica (keskioik. ja jyrkänteen alla). Höllbachgspreng, Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa.
Quercus robur (metsätammi, kesk.) F. sylvatica -metsässä. Hainich kansallispuisto, Saksa.
Torminalis glaberrima (syn. Sorbus torminalis, etelänpihlaja) F. sylvatica -metsässä. Hainich kansallispuisto, Saksa.
F. sylvatica (sileä harmaa kaarna), Fraxinus excelsior (lehtosaarni, uurteinen kaarna), Carpinus betulus (euroopanvalkopyökki, valkoraidallinen kaarna). Hainich kansallispuisto, Saksa.
Edessä Tilia × europaea (puistolehmus); siitä seuraava puu vasemmalle on Tilia cordata (metsälehmus); muut puut enimmäkseen F. sylvatica. Hainich kansallispuisto, Saksa.
Prunus avium (imeläkirsikka). Myös Fraxinus excelsior (lehtosaarni, suuret puut, uurteinen kaarna), Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, keskioik.) ja F. sylvatica (sileä harmaa kaarna). Hainich kansallispuisto, Saksa.
F. sylvatica -metsää. Raidallinen puu vasemmalla on Carpinus betulus (euroopanvalkopyökki). Hainich kansallispuisto, Saksa.
Quercus robur (metsätammi) F. sylvatica -metsässä. Hainich kansallispuisto, Saksa.
Carpinus betulus (euroopanvalkopyökki) F. sylvatica -metsässä. Hainich kansallispuisto, Saksa.
Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera) F. sylvatica -metsässä. Hainich kansallispuisto, Saksa.
Ulmus glabra (vuorijalava) F. sylvatica -metsässä. Hainich kansallispuisto, Saksa.
Edessä kaksi Fraxinus excelsioria (lehtosaarni), oikealla Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera), muut puut: F. sylvatica. Hainich kansallispuisto, Saksa.
Fraxinus excelsior (lehtosaarni, isot puut vasemmalla ja oikealla), Carpinus betulus (euroopanvalkopyökki, kaksi raidallista puuta keskellä), F. sylvatica (muut puut). Hainich kansallispuisto, Saksa.
Tilia platyphyllos (isolehtilehmus) F. sylvatica -metsässä. Hainich kansallispuisto, Saksa.
Puulajeja Hainich kansallispuistossa, Saksa.
F. sylvatica (oik. ja nuoret puut), Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, kesk.), Tilia platyphyllos (isolehtilehmus, takavas.). Fauler Ort luonnonsuojelualue, Saksa.
Tilia platyphyllos (isolehtilehmus, vas.), Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, takakeskioik.), F. sylvatica (iso puu takaoik. ja nuoret puut). Fauler Ort luonnonsuojelualue, Saksa.
F. sylvatica -metsää. Abies alba (saksanpihta) -taimia. Stužica National Nature Reserve, Slovakia.
F. sylvatica -metsää. Abies alba (saksanpihta) -taimia. Stužica National Nature Reserve, Slovakia.
F. sylvatica ja Abies alba (saksanpihta). Stužica National Nature Reserve, Slovakia.
F. sylvatica -valtaista metsää. Myös Quercus petraea (talvitammi, uurteinen kaarna). Müritz kansallispuisto, Saksa.
F. sylvatica ja Picea abies (euroopankuusi). Rothwald aarniometsä.
Abies alba (saksanpihta, taustalla ja harmaa runko vasemmalla) ja F. sylvatica. Rothwald aarniometsä.
Picea abies (euroopankuusi) ja F. sylvatica. Rothwald aarniometsä.
Abies alba (saksanpihta) ja F. sylvatica. Rothwald aarniometsä.
Abies alba (saksanpihta), F. sylvatica ja Picea abies (euroopankuusi, punertava runko takana keskellä). Rothwald aarniometsä.
Lumivyöryn tekemä aukko. Abies alba (saksanpihta), Picea abies (euroopankuusi) ja F. sylvatica. Rothwald aarniometsä.
Taimia: Picea abies (euroopankuusi, ylävas. ja oik.), Abies alba (saksanpihta, kesk. alhaalla ja oik.), F. sylvatica (alavas.) ja Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, kesk.). Rothwald aarniometsä.
Etualalla kaksi Acer pseudoplatanusta (vuorivaahtera) ja F. sylvatican taimia. Taustalla F. sylvatica, Abies alba (saksanpihta) ja Picea abies (euroopankuusi). Rothwald aarniometsä.
Kuollut Picea abies (euroopankuusi), ympärysmitta 452 cm. Myös nuoria F. sylvatica. Rothwald aarniometsä.
52-metrinen Picea abies (euroopankuusi). Myös Abies alba (saksanpihta) ja F. sylvatica. Rothwald aarniometsä.
49-metrinen Abies alba (saksanpihta). Muut puut: A. alba ja F. sylvatica. Rothwald aarniometsä.
Keskellä 49-metrisen Abies alban (saksanpihta) latva. Muut puut: A. alba ja F. sylvatica. Rothwald aarniometsä.
Kuollut Abies alba (saksanpihta), ympärysmitta 385 cm; sen vasemmalla kyljellä elävä pieni A. alba. Taustalla pieniä F. sylvatica. Rothwald aarniometsä.
F. sylvatica - Abies alba (saksanpihta) -metsää noin 1500 metrin korkeudella. Perućica Nature Reserve, Bosnia-Herzegovina.
Abies alba (saksanpihta), korkeus 52 m, ympärysmitta 526 cm, noin 1400 m korkeudella. Muut puut: A. alba ja F. sylvatica. Perućica Nature Reserve, Bosnia-Herzegovina.
Picea abies (euroopankuusi), korkeus 49 m, ympärysmitta 534 cm, noin 1500 m korkeudella. Muut puut: F. sylvatica ja Abies alba (saksanpihta). Perućica Nature Reserve, Bosnia-Herzegovina.
Abies alba (saksanpihta) - F. sylvatica -metsää noin 1400 metrissä. Perućica Nature Reserve, Bosnia-Herzegovina.
Noin 55 m korkea Picea abies (euroopankuusi) -metsikkö. P. abiesin lomassa 35-39 -metristä Acer pseudoplatanusta (vuorivaahtera). Vas. 55-metrinen P. abies. Etualalla 54-metrinen P. abies. Sammaleinen puu ihmisen (minun) takana on 39-metrinen A. pseudoplatanus. F. sylvatica -taimia. Perućica Nature Reserve, Bosnia-Herzegovina.
Perućica laakso noin 1300 m korkeudelta nähtynä. Vuori vasemmalla on Maglić (2386 m). Pääasiassa F. sylvatica, Abies alba (saksanpihta) and Picea abies (euroopankuusi). Vas. ja kallionjyrkänteen yläpuolella Pinus nigra (euroopanmustamänty). Perućica Nature Reserve, Bosnia-Herzegovina.
57-metrinen Picea abies (euroopankuusi, ympärysmitta 340 cm) Michael Spraggonin oik. puolella. 52-metrinen Abies alba (saksanpihta) etuvasemmalla. Sen takana, latva näkyvissä, 54-metrinen A. alba (ympärysmitta 400 cm). Oik. nuori F. sylvatica. Korkeus merenpinnasta 1050 m. Perućica Nature Reserve, Bosnia-Herzegovina.
Pinus nigra (euroopanmustamänty) -metsikkö noin 1300 m korkeudella. Abies alba (saksanpihta), sekä F. sylvatican lehviä. Perućica Nature Reserve, Bosnia-Herzegovina.
F. sylvatica -metsikkö. Vasemmalla Tilia cordata (metsälehmus, juurella vesoja), iso puu keskellä takana Quercus petraea (talvitammi). Boky National Nature Reserve, Slovakia.
Puulajeja Boky National Nature Reservessa, Slovakia.
Abies alba (saksanpihta) ja F. sylvatica (sileä harmaa kaarna). Dobroč National Nature Reserve, Slovakia.
Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, keskioik.), korkeus 39,1 m, ympärysmitta 292 cm. Muut puut: Abies alba (saksanpihta) ja F. sylvatica. Dobroč National Nature Reserve, Slovakia.
F. sylvatica - Abies alba (saksanpihta) -metsää. Vas. kaksi 54-metristä A. albaa. Dobroč National Nature Reserve, Slovakia.
Abies alba (saksanpihta) ja F. sylvatica. Baiuvi dupki-Dzhindzhiritsa luonnonpuisto, Bulgaria.
Pinus peuce (makedonianmänty). Myös Abies alba (saksanpihta) ja F. sylvatica. Baiuvi dupki-Dzhindzhiritsa luonnonpuisto, Bulgaria.
Abies alba (saksanpihta) -valtaista metsää. Myös Pinus nigra (euroopanmustamänty, oik.), Picea abies (euroopankuusi, isompi puu keskellä) ja F. sylvatica (taimia). Baiuvi dupki-Dzhindzhiritsa luonnonpuisto, Bulgaria.
Taimet: Pinus peuce (makedonianmänty, kesk.), Abies alba (saksanpihta, alaoik.) ja F. sylvatica (yläoik.). Pitkä käpy: P. peuce, lyhyempi käpy: Pinus nigra (euroopanmustamänty). Baiuvi dupki-Dzhindzhiritsa luonnonpuisto, Bulgaria.
Pinus heldreichii (bosnianmänty). Myös Abies alba (saksanpihta, vas.) ja F. sylvatica (oik.). Baiuvi dupki-Dzhindzhiritsa luonnonpuisto, Bulgaria.