baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2019copyright christoph hase

Boky National Nature Reserve, Slovakia

 

1.8 km2 laajuinen suojelualue sijaitsee etelään–lounaaseen viettävällä jyrkällä ja kuivalla rinteellä 280–590 metrin korkeudella 1.

 

Ylimmässä latvuskerroksessa vallitsevat Opens internal link in current windowQuercus petraea (talvitammi) ja Opens internal link in current windowQuercus cerris (turkintammi). Näiden alla kasvaa monia pieniä puulajeja, runsaimpiin kuuluvat Opens internal link in current windowCarpinus betulus (euroopanvalkopyökki), Opens internal link in current windowAcer campestre (niverävaahtera), Opens internal link in current windowCornus mas (punamarjakanukka) ja Crataegus spp. (orapihlajat). Jyrkällä rinteellä metsä on matalaa, mutta laaksoissa Quercus spp. tulevat melko isoiksi, ja siellä kasvaa myös enemmän kosteutta vaativia lajeja, kuten Opens internal link in current windowFagus sylvatica (euroopanpyökki) ja Opens internal link in current windowAcer pseudoplatanus (vuorivaahtera). Korkeimmat puut ovat hiukan yli 30-metrisiä. Koska suojelualue on enimmäkseen liian kuiva F. sylvaticalle, puulajidiversiteetti on suhteellisen korkea keskieurooppalaisella mittapuulla; jotkut lajit (esim. Crataegus spp.) eivät ole aivan helppoja tunnistaa.

 

Tämä on tärkeä suojelualue, sillä hyvin vähän lähes koskematonta kuivaa Quercus-metsää on jäljellä Euroopassa. Joitakin osia suojelualueesta on todennäköisesti laidunnettu menneisyydessä, mutta pitkään aikaan ei siellä ole ollut mitään ihmisen vaikutusta2. Vanhimmat Quercus spp. ovat yli 300-vuotiaita 2. Vuotuinen sademäärä on 720 mm ja vuoden keskilämpötila noin 7,5 °C 1.

 

Merkitty vaellusreitti vie suojelualueen läpi. Laaksossa suojelualueen alla on moottoritie, mikä merkitsee paljon melua alueen alemmissa osissa.

 

Lähteet:

 

1       Korpel’, Š. (1995): Die Urwälder der Westkarpaten. Gustav Fischer Verlag.

2       http://www.pralesy.sk/


Quercus cerris (turkintammi) -valtaista metsää. Myös Quercus petraea (talvitammi, vähemmän uurteinen kaarna ja oksa ylävasemmalla edessä). Acer campestren (niverävaahtera) taimi alavasemmalla.
Quercus cerris (turkintammi, uurteinen kaarna) - Carpinus betulus (euroopanvalkopyökki) -metsikkö laaksossa lähes tasaisella maalla. Myös yksi Tilia × europaea (puistolehmus) kesk. takana. Toinen Q. cerris vasemmalta on 30,4 m korkea ja ympärysmitaltaan 234 cm.
Quercus cerris (turkintammi, voimakkaan uurteinen kaarna), Quercus petraea (talvitammi, vähemmän uurteinen kaarna, taustalla), Carpinus betulus (euroopanvalkopyökki, raidallinen sileä kaarna).
Quercus cerris (turkintammi) - Quercus petraea (talvitammi) -metsää jyrkällä rinteellä. Q. cerrisillä voimakkaamman uurteinen kaarna.
Matalaa Quercus cerris (turkintammi) -metsää kuivalla jyrkällä rinteellä.
Fagus sylvatica (euroopanpyökki) -metsikkö laaksossa. Vasemmalla Tilia cordata (metsälehmus, juurella vesoja), iso puu keskellä takana Quercus petraea (talvitammi).
Laakso. Edessä Acer campestre (niverävaahtera), oikealla Quercus cerris (turkintammi), keskellä ja Q. cerrisin takana Quercus petraea (talvitammi). Pienet puut ovat enimmäkseen Carpinus betulus (euroopanvalkopyökki) ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki).
Suuren Quercus cerrisin (turkintammi) kaarna.
Latvustoa. Oikealla Quercus cerris (turkintammi) -lehviä.
Fraxinus excelsior (lehtosaarni, edessä keskeltä oikealle), Torminalis clusii (syn. Sorbus torminalis, etelänpihlaja, keskivas., hiukan keltaisia lehtiä), Acer campestre (niverävaahtera, Torminalisin takana). Niiden takana suurempia Quercus cerris (turkintammi) ja Quercus petraea (talvitammi).
Tasapainoileva kivi "Čertova skala". Quercus cerris (turkintammi, etuoik.). Cornus masin (punamarjakanukka) lehtiä alaoikealla.
Osa suojelualueesta alhaalta.
Suojelualueen puulajeja.