baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2019copyright christoph hase

Heilige Hallen luonnonsuojelualue, Saksa

 

Tämän luonnonsuojelualueen ydinalue on 1–2 muun pienen suojelualueen ohella Saksan luonnontilaisin alamaan Opens internal link in current windowFagus sylvatica (euroopanpyökki) -metsä (kts. myös Opens internal link in current windowFauler Ort luonnonsuojelualue). Vanhimmat puut ovat taimettuneet noin vuonna 1700. Tarkkaan ottaen metsä ei kuitenkaan ole oikea aarniometsä, sillä alueen tiedetään olleen Kolmikymmenvuotisen sodan (1618–48) aikana metsätön. Vuonna 1850 metsä oli noin 150-vuotiasta, ja suurherttua Georg von Mecklenburg-Strelitz asetti 0,25 km2 komeasta metsästä suojeluun ”kaikkia aikoja varten”. Siitä lähtien alueella ei ole hakattu, mutta kuolleen puun käyttö on loppunut vasta 1950. Koska vanhat puut ovat alkaneet suuremmassa mittakaavassa kuolla vasta vuoden 1950 jälkeen, ei tällä todennäköisesti ole suurta vaikutusta metsän tilaan. Suojelualueen läpi kulkeva polku on ainoa näkyvä merkki ihmisen vaikutuksesta. Myöhemmin luonnonsuojelualuetta on laajennettu 0,6 km2:iin. 1

 

Korkeus merenpinnasta on 120–140 m, sademäärä 589 mm/v ja vuoden keskilämpötila 7,9 °C 2. Alkuperäiset puut ovat nyt kuolemassa, korkea latvusto on avoin, ja latvuston aukoissa on tiheä metsä nuorta F. sylvaticaa. Latvuston alla aluskasvillisuus puuttuu tai on hyvin niukkaa, joten metsässä on hyvin helppo kävellä. Kirjallisuudessa F. sylvatican maksimikorkeudeksi tässä metsässä annetaan 50 metriä, mutta se näyttää olevan liian paljon ainakin tällä hetkellä. Opens external link in new windowKävin Jeroen Philipponan* kanssa läpi alueen Nikon 550 -laitteilla, ja totesimme maksimikorkeuden tällä hetkellä olevan 43 metriä tai hiukan yli sen. Metsä on kuitenkin varmuudella ollut korkeampi menneisyydessä. Paksut kuolleet oksat yli 40 metrin korkeudella ovat merkki siitä, että näiden puiden on täytynyt olla korkeampia menneisyydessä. Korkein luotettavasti mitattu F. sylvatica on 49,4 m korkea; se sijaitsee Ranskassa3.

 

Metsä on puhdasta F. sylvaticaa, lukuun ottamatta pientä määrää Opens internal link in current windowCarpinus betulusta (euroopanvalkopyökki). Ilman ihmisen vaikutusta suurin osa Keski-Euroopasta olisi F. sylvatica -valtaista metsää; syitä F. sylvatican erityisrooliin ovat sen laajat ilmasto- ja edafiset toleranssit, erinomainen varjonsietokyky (pärjää 1-2%:lla päivänvalosta4) ja pitkäikäisyys5. Muut puulajit F. sylvatica luonnontilassa ahdistaisi niiden kasvuoptimin ulkopuolisille erityiskasvupaikoille (esim. märille, kuiville tai kylmille) 6, joilla F. sylvatica ei kykene muodostamaan suljettua latvustoa7.

 

* Jeroenin www-sivusto: bomeninfo.nl/english1.htm

 

Lähteet:

 

1    Sperber, G. & Thierfelder, S. (2005): Urwälder Deutschlands. BLV Verlagsgesellschaft mBH.

2       http://www.naturwaelder.de/index.php?tpl=detail&id_nwr=383

3       Opens external link in new windowhttps://www.monumentaltrees.com/en/fra/pyreneesatlantiques/larrau/14843_passerelledholart/39928/

4       Lyr, H., Fiedler, H. J. & Tranquillini, W. (1992): Physiologie und Ökologie der Gehölze. Fischer.

5       Jahn, G. (1991): Temperate deciduous forests of Europe. In Röhrig, E. & Ulrich, B.: Temperate Deciduous Forests. Elsevier.

6       Härdtle, Ewald & Hölzel (2004): Wälder des Tieflandes und der Mittelgebirge. Ulmer.

7       Felbermeier, B. & Mosandl, R. (2006): Fagus sylvatica. Teoksessa Schütt, P. et al.: Enzyklopädie der Laubbäume, s. 241260. Nikol.

 

Video:

 

http://www.youtube.com/watch?v=lNqFF_AQ_JA&feature=plcp

 

Fagus sylvaticaa (euroopanpyökki) -metsä. Kuvan 4 puu keskellä.
Kaksi vanhaa Fagus sylvaticaa (euroopanpyökki) nuoren F. sylvatica -metsän ympäröimänä. Puu Jeroen Philipponan vieressä on 40 m korkea.
Juuri kaatunut Fagus sylvaticaa (euroopanpyökki) puhtaassa F. sylvatica -metsässä.
Fagus sylvatica (euroopanpyökki), läpimitta 148 cm.
Kolmen korkean Fagus sylvatican (euroopanpyökki) ryhmä; keskimmäinen 42 metrinen, oikeanpuoleinen 43 metrinen.
Taustalla usean kaatuneen Fagus sylvatican (euroopanpyökki) jättämä aukko, missä nyt runsaasti taimia. Kaikki puut ovat F. sylvatica.
Carpinus betulus (euroopanvalkopyökki) -ryhmä. Takavasemmalla suurempi Fagus sylvatica (euroopanpyökki).