baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2019copyright christoph hase

Harz kansallispuisto, Saksa

 

Tämän 247 km2 suuruisen puiston alempien rinteiden metsät on muinoin hakattu paljaiksi, mutta 900 metrin yläpuolelta ei löydy merkkejä hakkuista1 2. DDR-aikana (vuodesta 1949 Saksojen yhdistymiseen 1990) puisto sijaitsi rajavyöhykkeellä, mikä on suojellut sitä1. Metsät yli 900 metrin korkeudella ovat lähes puhtaita Opens internal link in current windowPicea abies (euroopankuusi) -metsiä. Luonnontilassa Opens internal link in current windowSorbus aucuparia (kotipihlaja) käsittäisi n. 10 % puustosta, mutta ylitiheän saksanhirvikannan (Cervus elaphus) vuoksi se on melko harvinainen2. Viime vuosina kirjanpainaja (Ips typographus) on tuhonnut suuria metsäalueita. Tämän P. abiesilla elävän kaarnakuorisen kannat ovat normaalisti pieniä eivätkä vaikuta metsien rakenteeseen, mutta olosuhteiden muuttuessa otollisemmaksi (esimerkiksi ilmaston lämpenemisen myötä) kannat voivat kasvaa nopeasti3.

 

Schierkestä pääsee vanhalla junalla korkeimmalle huipulle (Brocken, 1141 m), missä sademäärä on 1814 mm/v ja vuoden keskilämpötila 2,9 °C 4. Usein esiintyvän sumun tiivistyminen lisää ”sademäärää” vielä 160–200 mm:llä 5. Voimakkaat lounaistuulet vallitsevat, minkä vuoksi lounaisrinteellä sademäärä on vastakkaista puolta suurempi ja metsä soista.

 

Lähteet:

 

1       Sperber, G. & Thierfelder, S. (2005): Urwälder Deutschlands. BLV Verlagsgesellschaft mbH.

2       Nationalpark Harz. Henk.koht. tied. (2012)

3       Fischer, A., Marshall, P. & Camp, A. (2013): Opens external link in new windowDisturbances in deciduous temperate forest ecosystems of the northern hemisphere: their effects on both recent and future forest development. Biodivers Conserv 22:1863–1893.

4       http://www.brocken.biz/

5       Köhler, L. ym. (2014): Cloud water interception and element deposition differ largely between Norway spruce stands along an elevation transect in Harz Mountains, Germany. Ecohydrology Volume 8, Issue 6, pp. 1048-64.

 

Virallinen kotisivu:

 

http://www.nationalpark-harz.de

 

Video:

 

http://www.youtube.com/watch?v=eeuUn5R1ah4

 

Soista Picea abies (euroopankuusi) -metsää lounaisrinteellä 960 metrin korkeudella.
Soista Picea abies (euroopankuusi) -metsää lounaisrinteellä 950 metrin korkeudella.
Soista Picea abies (euroopankuusi) -metsää lounaisrinteellä 970 metrin korkeudella.
Soista Picea abies (euroopankuusi) -metsää lounaisrinteellä 970 metrissä.
Picea abies (euroopankuusi) -metsää koillisrinteellä 950 metrissä. Taustalla kuollutta metsää.
Picea abies (euroopankuusi) -metsää koillisrinteellä 950 metrissä.
Picea abies (euroopankuusi) -metsää koillisrinteellä 950 metrissä ennen kirjanpainajan aiheuttamia laajoja metsätuhoja.
Picea abies (euroopankuusi) -metsää koillisrinteellä 1000 metrissä.
Sorbus aucuparia (kotipihlaja) Picea abies (euroopankuusi) -metsässä 950 metrissä.
Pieni suolaikku Picea abies (euroopankuusi) -metsässä 1020 metrin korkeudella.
Picea abies (euroopankuusi) lähellä puurajaa 1120 metrin korkeudella.