baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2019copyright christoph hase

Bayerischer Wald kansallispuisto, Saksa

 

Kansallispuisto (242 km2) on suurimmaksi osaksi entistä talousmetsää mutta sisältää muutamia pieniä aarniometsän jäänteitä, joista tärkeimmät esitellään lyhyesti alla.

 

Höllbachgspreng (51 ha) on yksi Saksan parhaista aarniometsistä. Baijerin kuningas Max II suojeli alueen jo 1850. Polut ovat ainoa näkyvä merkki ihmisen vaikutuksesta. Runsain puulaji on Opens internal link in current windowPicea abies (euroopankuusi); sitä seuraavat Opens internal link in current windowFagus sylvatica (euroopanpyökki), Opens internal link in current windowAbies alba (saksanpihta) ja Opens internal link in current windowAcer pseudoplatanus (vuorivaahtera). Muutama muu puulaji esiintyy siellä täällä, kaikki ovat helppoja tunnistaa. Korkeus merenpinnasta on 970–1150 m. Rinteet ovat melko jyrkkiä ja kivisiä.

 

Rachelseewand (noin 50 ha) on myös aarniometsää1 – tosin osa siitä oli puhdasta P. abies -metsää, jonka kirjanpainaja (Ips typographus) on nyttemmin tappanut; loppu on P. abies–A. alba–F. sylvatica -sekametsää. Koska metsä sijaitsee varsin korkealla (yli 1070 m), puut eivät ole suuria. Alueen itäpuolen läpi kulkee polku.2

 

Ruckowitzhäng (41 ha) voi olla jopa puiston koskemattomin metsä, mutta sinne ei ole luvallista mennä. Ylempi osa on puhdasta P. abiesta, ja alempi osa F. sylvatica–A. alba–P. abies -metsää, jossa on myös hieman A. pseudoplatanusta. Myöskään täällä puut eivät ole suuria – alue sijaitsee 990–1170 metrin korkeudella jyrkillä pohjoisrinteillä. Vanhimmat puut ovat noin 300-vuotiaita.2 3

 

Aivan erään kylän (Zwieslerwaldhaus) vieressä sijaitseva Mittelsteighütte (38 ha) on jossain määrin vähemmän aarniomainen, mutta siellä on kuitenkin 500-vuotiaita 1 A. alba -puita. Korkeus merenpinnasta on 720780 m. Tämän metsän muodostavat F. sylvatica, A. alba ja P. abies. Kaksi jälkimmäistä saavuttavat yli 50 m korkeuksia. Vain F. sylvatica kykenee lisääntymään, ja metsä tulee todennäköisesti muuttumaan vähitellen puhtaaksi F. sylvatica -metsäksi. Aluskasvillisuus on hyvin niukkaa. Vanhoja puita on aiemmin kaadettu polkujen läheltä turvallisuussyistä2 (omasta mielestäni täysin liioiteltua: vanha koskematon metsä halutaan esitellä yleisölle ja sitten kaadetaan osa vanhoista puista!).

 

Hans-Watzlik-Hain (38 ha) on vielä hieman vähemmän aarniomainen, mutta siellä ovat puiston suurimmat puut. F. sylvatica ja A. alba vallitsevat. Yli 50-metrisiä A. alba -puita on paljon, ja korkein metsänreunassa seisova A. alba on 53,8 m korkea (yksi Saksan korkeimmista A. alba -puista), ympärysmitaltaan 665 cm ja tilavuudeltaan yli 50 m3 4. Vanhoja sahattuja kantoja näkyy paikoittain. Aluskasvillisuus on hyvin niukkaa ja metsässä käveleminen helppoa. Korkeus merenpinnasta on noin 670680 m.

 

Puistossa on myös muutama pienempi aarniomainen metsikkö.

 

Vuotuinen sademäärä mainituilla alueilla on 12001800 mm, ja vuoden keskilämpötila 3,5–7,5°C 3 5. Metsät voidaan luokitella lauhkeiksi sademetsiksi6. Telttailu on kielletty, mutta Höllbachgsprengin rajalla on vuokrattavissa oleva kämppä. Puisto on myös UNESCOn biosfäärialue.

 

Lähteet:

 

1       Sperber, G. & Thierfelder, S. (2005): Urwälder Deutschlands. BLV Verlagsgesellschaft mbH.

2       Michler, T., Nationalpark Bayerischer Wald. Henk.koht. tied. (2014, 2017)

3       Ausgewählte Naturwaldreservate in Bayern. Freistaat Bayern.

4       http://www.monumentaltrees.com/en/deu/bavaria/regen/6704_hanswatzlikhain/13605/

5       http://www.nationalpark-bayerischer-wald.de/english/nationalpark/nature/climate/index.htm

6       DellaSala, D. A. (toim.). 2011: Temperate and Boreal Rainforests of the World. Island Press.

 

Virallinen kotisivu:

 

http://www.nationalpark-bayerischer-wald.de/english/index.htm


Höllbachgspreng, Picea abies (euroopankuusi) -metsää. Abies alba (saksanpihta) -taimia.
Höllbachgspreng, Picea abies (euroopankuusi) -metsää. Abies alba (saksanpihta) -taimia. Vasemmalla Fagus sylvatica (euroopanpyökki) -lehviä. Oikealla Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera) -lehviä.
Höllbachgspreng, Picea abies (euroopankuusi) -metsää. P. abies ja Abies alba (saksanpihta) -taimia, jälkimmäisellä sinivihreät havut. Takana keskellä suuri Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Keskivasemmalla Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera).
Höllbachgspreng, Picea abies (euroopankuusi) -metsää. Abies alba (saksanpihta) - ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki) -taimia.
Höllbachgspreng, Picea abies (euroopankuusi) - Fagus sylvatica (euroopanpyökki) -metsää.
Höllbachgspreng, Picea abies (euroopankuusi) -metsää.
Höllbachgspreng. Picea abies (euroopankuusi, suorat rungot), Abies alba (saksanpihta, suuri puu takana keskellä ja havut oikealla), Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera, hoikat rungot ja lehvät etualalla), Fagus sylvatica (euroopanpyökki, keskioik. ja jyrkänteen alla).
Höllbachgspreng. Picea abies (euroopankuusi) -taimia. Taustalla P. abies (paksumpi runko) ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki).
Höllbachgspreng, suuri Acer pseudoplatanus (vuorivaahtera). Kaksi pienempää A. pseudoplatanus, takavas. Fagus sylvatica (euroopanpyökki), hoikat puut.
Mittelsteighütte, suuria Abies alba (saksanpihta) ja Picea abies (euroopankuusi, suurempi yhteenkasvaneista rungoista) ja nuoria Fagus sylvatica (euroopanpyökki).
Mittelsteighütte, Fagus sylvatica (euroopanpyökki).
Hans-Watzlik-Hain. Abies alba (saksanpihta, kesk. ja suuret puut taustalla) ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki).
Hans-Watzlik-Hain. Kaksi karkeakaarnaista Abies alba (saksanpihta). Fagus sylvatica (euroopanpyökki), muut puut.