baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2019copyright christoph hase

Rila Monastery Forest Reserve, Bulgaria

 

Tämä suojelualue kuuluu Rila Monastery Nature Parkiin, joka liittyy saumattomasti Rila kansallispuistoon (ks. Opens internal link in current windowParangalitsa luonnonpuisto). Rila Monastery Forest Reserven koko on 37 km2, josta 9,5 km2 on aarniometsää1. Se sijaitsee länsi-itä -suuntaisen Rila-laakson jyrkillä–hyvin jyrkillä etelä- ja pohjoisrinteillä 1100–2750 metrin korkeudella. Laaksonpohja ei kuulu suojelualueeseen, joten alue jakautuu kahteen erilliseen osaan. Vuoden keskilämpötila on noin 3–5.5°C ja vuotuinen sademäärä 950–1050 mm 1. Graniitti on yleisin peruskallion kivilaji1. Maaperät ovat hedelmällisiä1.

 

Alempana tärkeimmät puulajit ovat Opens internal link in current windowFagus sylvatica (euroopanpyökki), Opens internal link in current windowAbies alba (saksanpihta) ja Opens internal link in current windowPicea abies (euroopankuusi) pohjoisrinteellä ja Opens internal link in current windowPinus sylvestris (mänty) etelärinteellä. Ylempänä lähellä metsänrajaa metsän muodostavat etenkin P. abies, Opens internal link in current windowPinus peuce (makedonianmänty) ja P. sylvestris. Metsänrajan yläpuolella kasvaa Pinus mugo (vuorimänty) -tiheikköä, joka ei sisälly ym. aarniometsän määrään (9,5 km2).1

 

Suojelualueelle on vaikea mennä. Tämä johtuu paitsi jyrkistä rinteistä myös siitä, että harvat merkityt polut kulkevat vain hyvin lyhyen matkaa suojelualueen sisällä.

 

Lähteet:

 

1       Popov, E. B. ym. (2005): Virgin Forests of Bulgaria. Royal Dutch Society for Nature Conservation Bulgarian Forest Research Institute.

 

Virallinen kotisivu:

 

http://www.rilskimanastir.iag.bg/lang/1/index


Pohjoisrinne vas., etelärinne oik. Betula pendula (rauduskoivu, edessä), Pinus peuce (makedonianmänty, puut B. pendulan takana), Abies alba (saksanpihta, vas. P. peuce -puiden välissä).
Etualalla (etelärinne): Acer platanoides (metsävaahtera, vas. reuna), Abies alba (saksanpihta, vas. ja kesk.), Fagus sylvatica (euroopanpyökki, vas.), Pinus peuce (makedonianmänty, oik.) ja Betula pendula (rauduskoivu, oik.). Taustalla (pohj.rinne) enimmäkseen Picea abies (euroopankuusi), A. alba ja B. pendula.
Pohj.rinne. Betula pendula (rauduskoivu, lehtipuut), Pinus peuce (makedonianmänty, vaaleanvihreälatvuksiset havupuut), Picea abies (euroopankuusi, keskivihreät latvukset), Abies alba (saksanpihta, tummanvihreät latvukset).