baumzaehlen - Aarniometsiä & niiden puita

©2019copyright christoph hase

Parangalitsa luonnonpuisto, Bulgaria

 

Luonnonpuisto kuuluu Rila kansallispuistoon ja on myös UNESCOn biosfäärialue. Ydinalue on 15 km2, mutta vain 2,5 km2 luonnonpuiston alimmassa osassa käsittää tavattoman kaunista koskematonta havu- ja sekametsää. Ylimpiä osia on aiemmin käytetty laitumina ja ne ovat metsittyneet vasta sen jälkeen, kun laidunnus lopetettiin 1900-luvun alussa1. Luonnonpuisto perustettiin 1930-luvulla mutta jo ennen sitä alue oli suojeltua metsää, missä ihmisen vaikutus rajoittui metsästykseen sekä laidunnukseen metsänrajan yläpuolella1. Jo 1920-luvulla metsänhoitajat pitivät aluetta erinomaisena esimerkkinä neitseellisestä metsästä1. Vanhin puu (Opens internal link in current windowPinus sylvestris (mänty)) taimettui hiukan ennen vuotta 1520 1.

 

Runsain puulaji on Opens internal link in current windowPicea abies (euroopankuusi), sen jälkeen tulevat Opens internal link in current windowAbies alba (saksanpihta), Opens internal link in current windowFagus sylvatica (euroopanpyökki) ja P. sylvestris 1. Yhteensä puulajeja ei ole luonnonpuistossa paljon yli kymmentä; nämä on helppo tunnistaa. Historiallisesti tuuli on ollut merkittävin metsän kehityksen häiriöiden aiheuttaja1. Viime aikoina kirjanpainaja (Ips typographus) on tappanut P. abies -metsikköjä2, kuten lähes kaikkialla Euroopan lauhkeilla alueilla. Etenkin F. sylvatica on täyttämässä syntyneitä aukkoja. Myös A. alba taimettuu – merkki siitä, etteivät suurten kasvinsyöjien kannat ole täällä liian tiheitä. Luonnonpuisto sijaitsee suhteellisen loivalla pohjoisrinteellä. Vuoden keskilämpötila on 2–4,6°C ja vuotuinen sademäärä noin 950 mm; sademäärä on suurin myöhäiskeväällä–alkukesällä3. Peruskallio on graniittia4.

 

Bulgarian korkein puu (P. abies) kasvaa tässä luonnonpuistossa2. Vuonna 2016 mittasin sen Don Welshin kanssa; käyttäen TruPulse 200X -laserinstrumenttia saimme korkeudeksi 55,4 m. Lähistöllä sijaitsevan nyttemmin kaatuneen puun (myös P. abies) sanotaan olleen vielä korkeamman mutta sitä ei ole mitattu luotettavalla menetelmällä2.

 

Vuonna 2016 luonnonpuistoon pääsy oli sallittu vain erikoisluvalla, mutta lyhyt polku korkeimman puun luo oli suunnitelmissa avata lähitulevaisuudessa2. Rila kansallispuisto liittyy saumattomasti Rila Monastery Nature Parkiin (kts. Opens internal link in current windowRila Monastery Forest Reserve).

 

Lähteet:

 

1       Panayotov, M. ym. (2011): Opens external link in new windowWind disturbances shape old Norway spruce-dominated forest in Bulgaria. Forest Ecology and Management, 262/3, 470–481.

2       Rila National Park. Henk.koht. tied. (2016)

3       Panayotov, M. ym. (2016): Climate extremes during high competition contribute to mortality in unmanaged self-thinning Norway spruce stands in Bulgaria. Forest Ecology and Management 369, 74–88.

4       Dountchev, A. ym. (2016): Opens external link in new windowConsequences of Non-intervention Management for the Development of Subalpine Spruce Forests in Bulgaria. Teoksessa Sustainable Mountain Regions: Challenges and Perspectives in Southeastern Europe. Springer.

 

Virallinen kotisivu:

 

http://rilanationalpark.bg/en/


Picea abies (euroopankuusi), Abies alba (saksanpihta) ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Korkeus merenpinnasta noin 1650 m.
Picea abies (euroopankuusi), Abies alba (saksanpihta, esim. etuvas.) ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Korkeus merenpinnasta noin 1650 m.
Picea abies (euroopankuusi), Abies alba (saksanpihta, esim. taimet etualalla) ja Salix caprea (raita) noin 1650 metrissä.
Picea abies (euroopankuusi), Abies alba (saksanpihta) ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki) noin 1550 metrissä.
Bulgarian korkein puu: Picea abies (euroopankuusi), korkeus 55.4 m, ympärysmitta 453 cm. Muut puut: P. abies, Fagus sylvatica (euroopanpyökki) ja joitain nuoria Abies alba (saksanpihta). Korkeus merenpinnasta noin 1550 m.
Abies alba (saksanpihta), korkeus 52.0 m, ympärysmitta 289 cm. Muut puut: A. alba ja Fagus sylvatica (euroopanpyökki). Korkeus merenpinnasta noin 1550 m.